REGULAMIN POSIADANIA I UŻYTKOWANIA „KSIĄŻECZKI OSIĄGNIĘĆ GRUPY AKTYWNI+”

1. Każdy zarejestrowany członek grupy Aktywni+ (zwanej dalej „Grupą”) jest uprawniony do posiadania użytkowania jednej „Książeczki Osiągnięć Grupy Aktywni+”, zwanej dalej „Książeczką”.
2. Książeczka służy do poświadczania ilości punktów za udział w eventach organizowanych przez Grupę.
3. Każde poświadczenie polega na wstemplowaniu w odpowiednie, kolejne puste pole w wykazie książeczki, stempla pamiątkowego wg wzoru ustalonego przez organizatora (Grupę) oraz parafowaniu odpowiedniego pola, wraz z datą i przyznaną ilością punktów, przez upoważnionego przedstawiciela organizatora (Grupy).
4. Lista upoważnionych do poświadczeń przedstawicieli organizatora (Grupy) jest każdorazowo zamieszczana na stronie eventu umieszczonej na serwerze www.aktywniplus.com.
5. Udział w jednym evencie Grupy upoważnia do uzyskania jednego poświadczenia.
6. Ilość punktów przysługujących za dany event jest każdorazowo publikowana na stronie eventu umieszczonej na serwerze www.aktywniplus.com.
7. Całość, lub część zebranych punktów można wymienić na nagrody. Niewykorzystane punkty pozostają własnością posiadacza Książeczki.
8. Lista nagród oraz ich wartości punktowych zwiera Katalog Nagród, publikowany na stronie www.aktywniplus.com.
9. Zebranie określonej ilości punktów uprawnia do uzyskania odznaki Przodownika Grupy Aktywni+ różnych stopni, zwanej dalej „Odznaką”
10. Za otrzymane punkty (łącznie, od początku otrzymywania poświadczeń) przyznaje się odpowiednio:
dzieci do lat 14
a) 10 punktów – Odznaka Brązowa
b) 35 punktów – Odznaka Srebrna
c) 85 punktów – Odznaka Złota
pozostałe osoby
a) 20 punktów – Odznaka Brązowa,
b) 70 punktów – Odznaka Srebrna,
c) 170 punktów – Odznaka Złota.
11. Odznaki są przyznawane po przedłożeniu książeczki z odpowiednią ilością poświadczonych punktów do upoważnionego przedstawiciela Grupy.

LICZNIK OD 1 LISTOPADA 2015