Tabela

1. Leszek K. 2. Wolne 3. Wolne
4. Wolne 5. Wolne 6. Wolne
7. Wolne 8. Wolne 9. Wolne
10. Wolne 11. Wolne 12. Wolne
13. Wolne 14. Wolne 15. Wolne
16. Wolne 17. Wolne

 

* Zapłacone (pogrubiona czcionka)

następna tabela

18. Wolne
19. Wolne 20. Wolne 21. Wolne
22. Wolne 23. Wolne 24. Wolne
25. Wolne 26. Wolne 27. Wolne
28. Wolne 29. Wolne 30. Wolne
31. Wolne 32. Wolne 33. Wolne
34. Wolne 35. Wolne 36. Wolne
37. Wolne 38. Wolne 39. Wolne
40. Wolne 41. Wolne 42. Wolne
43. Wolne 44. Wolne 45. Wolne
46. Wolne 47. Wolne 48. Wolne
49. Wolne 50. Wolne 51. Wolne
52. Wolne 53. Wolne 54. Wolne