Dolina Kościeliska

Dolina Kościeliska – jest jedną z najpiękniejszych dolin w Tatrach. Leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, ma 9 km długości, a w obwodzie ok. 27 km. Jest drugą co do wielkości doliną w polskiej części Tatr. Po drodze znajduje się udostępniona dla turystów Jaskinia Mroźna. Na wysokości 1100 m n.p.m. stoi schronisko Ornak.

Dolna i środkowa część Doliny zbudowana jest ze skał osadowych, a górna z krystalicznych. Rzeźbę terenu uformował w niej między innymi lodowiec dolinny w epoce plejstocenu (nazywanej potocznie „lodowcową”).
W Dolinie Kościeliskiej znajdują się liczne jaskinie, w tym kilka udostępnionych turystycznie: Jaskinia Mroźna, Jaskinia Raptawicka, Jaskinia Obłazowa, Jaskinia Mylna, Jaskinia Smocza Jama.

Dolina ma bardzo ciekawą historię, przez lata była wykorzystywana do celów pasterskich, a także przemysłowych. Dnem doliny biegł trakt kupiecki, w związku z czym stanowiła ona także obszar działalności zbójników, o czym świadczą wymowne nazwy skał, takie jak: Zbójnickie Okna, Zbójnicka Turnia czy Zbójnicki Stół. Wiąże się z nią także wiele legend o ukrytych w niej skarbach (na skałach znajdują się znaki poszukiwaczy skarbów z XVI i XVII wieku, a jedna z nich wyjaśnia pochodzenie nazwy – otóż według starych góralskich przekazów, podczas wojny z Tatarami, mieszkańcy zapędzili grupę nieprzyjaciół pomiędzy strome skaliste ściany doliny i zatarasowali drogę zwalonymi drzewami, głazami i kamieniami. Wrogowie zmarli z wycieńczenia, a od stosów ich kości wzięła się nazwa – Dolina Kościeliska. Inna jej wersja głosi, że kamienie nie tylko odcięły im drogę ucieczki, ale posypały się bezpośrednio na nich.

Dodaj komentarz