Park Zofiówka

Park Zofiówka został wybudowany w latach 1796–1802 przez Stanisława Szczęsnego Potockiego dla żony Zofii i nazwany na jej cześć „Zofiówka”. Na jego terenie zgromadzono florę z różnych części Europy. Podstawą kompozycyjnego układu centralnej części parku były idee i wzory zaczerpnięte z bogatej symboliki mitologii greckiej i rzymskiej.

Znalazły one swój wyraz w różnego rodzaju dziełach architektonicznych, których na terenie parku rozmieszczono około 60. Można tu zobaczyć także dwa wielkie stawy połączone kaskadą rzeki Kamionki.
Żeby urozmaicić krajobraz sprowadzono rzeźby z Włoch i Grecji, zbudowano amfiteatr, sztuczne groty, altany i największą fontannę Starego Kontynentu. 

Zofiówka do dziś stanowi jedną z największych atrakcji Ukrainy.

Dodaj komentarz