Wielki Mur Chiński

Wielki Mur Chiński- 2400 kilometrowy wał obronny.Zbudowany jest z kamienia i cegły. W okresie świetności budowla liczyła ponad 7600 km długości, do czasów obecnych zachowało się ok. 2400 km. Jest to odległość równa odległości między Londynem i Moskwą.

Wielki Mur Chiński jest największą budowlą wzniesioną kiedykolwiek przez człowieka. Służył on jako wał obronny przed obcymi plemionami koczowników, które chciały wtargnąć do Chin.

Wielki Mur Chiński nie był budowany jedynie jako budowla obronna przed barbarzyńcami.

Celem muru była także ochrona przed demonami hulającymi po nieurodzajnych stepowych terenach. Wierzono bowiem, że owe demony mogą przemieszczać się w linii prostej nie będąc w stanie przekroczyć zakrzywionych formacji oraz obejść rogów, dlatego też mur nie jest zbudowany w linii prostej.

Dodaj komentarz